[PLC Omron] Hướng dẫn sử dụng lệnh timer và mô phỏng lệnh trên giãn đồ thời gian dùng phần mềm CX-PROGRAMMER

 

Chào tất cả các bạn, để giải thích lệnh và mô phỏng sau đây mình sẽ làm một bài tập “Viết chương trình điều khiển 2 bơm chạy luân phiên’ để các bạn dễ hiểu hơn.

Yêu cầu bài toán:

Nhấn On_DC bơm số 1 chạy trước trong khoảng thời gian 10s rùi dừng, tiếp tục bơm số 2 chạy trong khoảng thời gian 20s rùi dừng. Hai bơm chạy luân phiên cho đến khi nhấn Stop 2 bơm dừng.

Như vậy chúng ta cần chuẩn bị thiết bị như sau:

+ Nút nhấn thường đóng: số lượng 1

+ Nút nhấn thường mở: số lượng 1

+ Timer với độ phân giải 100 ms: số lượng 2 cái

+ Động cơ không đồng bộ 3 pha: số lượng 2

Chương trình:

Giải thích hoạt động timer 10s và 20s

T0000: timer sẽ đếm ngược đến 10s (100*100ms) thì T0000 sẽ thay đổi trạng thái (thường đóng sẽ mở, thường mở sẽ đóng).

T0001: timer sẽ đếm ngược đến 20s (200*100ms) thì T0001 sẽ thay đổi trạng thái (thường đóng sẽ mở, thường mở sẽ đóng).

Mô phỏng lệnh dùng giản đồ, thực hiện như sau [1] [2] [3] [4] [5] [6]

[1] [2] Click chọn “Time Chart Monitoring…”

[3] Xuất hiện bảng “PLC Time Chart Monitor”

Click chọn [4] xuất hiện bảng khởi tạo thông số “Time Chart Configuration”

Thực hiện khai báo thông số trên menu Settings và Trace Objects

Menu Settings:

+ Fixed Interval: xác định thời gian lấy mẫu, đặt 700ms (tùy chỉnh cho phù hợp).

+ Number of Samples: số lần lấy mẫu, đặt 100 lần (tùy chỉnh cho phù hợp).

Menu Trace Objects: khai báo các lệnh có trong chương trình.

Cuối cung sau khi khai báo đầy đủ chúng ta click OK

Tiến hành mô phỏng thôi nào!

Trước tiên chúng ta cần phải Online Simulator [5] trước, tiếp theo vào bảng “PLC Time Chart Monitor” chọn [6]

Sau khi click [6] chúng ta sẽ thấy giãn đồ timer như sau:

Tùy chỉnh dạng sóng ở menu Option.

Mọi ý kiến góp ý vui lòng gửi phản hồi về mail: Tech@tqgroup.com.vn

Thân chào.