[PLC Omron] Hướng dẫn lệnh Floating Point Add [Cộng Trừ Nhân Chia ] 

Chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua lệnh cộng, trừ, nhân, chia nhé!

Có thể chúng ta sẽ không nhớ chính xác tập lệnh toán học là gì, chính vì vậy không cần nhớ nữa hãy xem qua cách chúng tôi làm bên dưới

Ví dụ:

Cộng hai số: X = 5 + 10, vậy X bằng bao nhiêu?

Chúng ta sẽ dùng lệnh để xem thế nào

+ Floating Point Add: Kiểu dữ liệu (Data Type) Số thực (Real) : Phép cộng 2 số thực 32 bits.

Từ khóa: +F

Toán hạng (Operand) sử dụng:

Theo như bảng toán hạng thì chương trình bên dưới chỉ được phép dùng vùng nhớ D(D110, D112, D114, D116, CIO(0005, 0010). Không cho phép sử dụng #5, #10, &5, &10.

Lệnh [1]: sử dụng toán hạng không đúng.

Lệnh [2]: sử dụng đúng toán hạng, kết quả trả về R đúng. Sử dụng lệnh này khi mất nguồn thì giá trị tại địa chỉ D110, D112, D114 còn lưu lại.

Lệnh [3]: sử dụng đúng toán hạng, kết quả trả về R đúng. Sử dụng lệnh này khi mất điện thì giá trị tại địa chỉ CIO50, CIO100 không lưu lại, khuyến cáo không nên sử dụng lệnh vì khi mất nguồn chúng ta sẽ không nhớ giá trị tại CIO50, CIO100 để nhập lại.

Lệnh [4]: sử dụng toán hàng không đúng.

Ghi chú:

  • Chúng ta sẽ mở được bảng Set New Value khi toán hạng sử dụng hợp lệ.
  • Trường hợp khai báo không đúng toán hạng:

+ Thì click đúp vào lệnh sẽ không xuất hiện bảng này.

+ Và không cho phép đặt Comment (ghi chú).

========================================

+ Double Floating Point Add

Từ khóa: +D 

Tương tự với lệnh +F chỉ khác là cộng 2 giá trị số thực 64 bits.

……………………….

Tương từ với lệnh -F;-D; *F;*D;/F;/D

Chú ý: chúng ta cần xem giá trị 32 bits hay 64 bits để chọn địa chỉ lưu giá trị cho đúng và trường hợp khi phép tính có dư.

Chúng tôi xin dừng ở đây và Kính chúc các bạn học tốt. Nếu nhận thấy kiến thức hữu ích vui lòng like và chia sẽ để lan tỏa kiến thức cho mọi người cùng xem nhé.

Thân chào.

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về hộp thư: Tech@tqgroup.com.vn