[PLC Omron] Hướng dẫn lệnh Timer MTIM (Multi-Output Timer)

Chúng ta cùng tham khảo nhé!

Ký hiệu lệnh: MTIM, MTIMX

Muti-Output Timer: tên gọi của Timer ngõ ra đa chức năng

(D1) Completion flags: cờ tràn

(D2) PV word: present value giá trị thực tế Timer đếm được.

(S)   SV word: Set Value giá trị cài đặt mà người lập trình nhập vào.

Ghi chú:

Cờ tràn ON khi SV <= PV.

Toán hạng chương trình cho phép sử dụng

Bài tập:

Viết chương trình điều khiển 8 động cơ chạy tuần tự

Khi ngõ vào CIO 0.02 ON sau 10s motor 1 chạy 90s, sau 20s motor 2 chạy 70s, sau 30s motor 3 chạy 60s, sau 40s motor 4 chạy 50s, sau 50s motor 5 chạy 40s, sau 50s motor 6 chạy 30s, sau 60s motor 7 chạy 20s, sau 70s motor 8 chạy 10s, rùi tắt tất cả 8 motor và lặp lại như ban đầu.

 

 

 

 

 

You’re probably wondering how to find a reliable service that will compose my essay. In the end, if you’re not sure how to start, https://www.charlottestories.com/the-tricky-art-of-choosing-the-best-assignment-writing-service/ you’re not the only one. This is why many online services will let you know that they’ll assure your privacy. There are also guarantees, such as unlimited revisions, and money-back guarantee. How can you identify a reliable service that produces top-quality content and has a reputation for reliability?

SẢN PHẨM BÁN CHẠY


Biến Tần Siemens

Biến tần Siemens S150

Uncategorized

Bộ nguồn Siemens

PLC SIEMENS

Simatic CPU 224

Biến Tần Siemens

Biến tần Siemens S120

Động cơ

Động cơ ABB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.