Phần mềm kết nối driver servo biến tần Yaskawa với máy tính

Để thuận tiện trong việc sao chép, download, upload thông số cài đặt cho các dòng driver servo Yaskawa hãng đã cung cấp những phần mềm giúp chúng ta thực hiện đơn giản và nhanh chóng hơn.

Các dòng driver servo Yaskawa, signma i, ii, 3, 5, như SGDA, SGDB, SGDL, SGDE, SGDV, SGDM, SGDH SGDP, SGDS sử dụng chung software phiên bản 5.

Các đời cao cấp như driver servo Yaskawa sigma 7 SGD7S sử dụng phần mềm phiên bản 7.

Phiên bản phần mềm sigmawin+ ver 7.29 sử dụng cho dòng servo sigma 5 (SGDV) và sigma 7 (SGD7S):

Link tải phần mềm đây nhé!

Sigmawin+ ver 7.29

icon trên desktop

 

 

 

 

 

 

Giao diện khi khởi động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao diện khi làm việc

Phiên bản phần mềm sigmawin+ ver 5.75 sử dụng cho servo sigma 5 (SGDV) sigma 2 (SGDH SGDM) sigma 1 (SGDB SGDB):

Link tải phần mềm đây nhé!

Sigmawin+ ver 5.75

icon trên desktop

Giao diện khi khởi động

……………………………….

Giao diện khi làm việc